เป็นเพลงที่อยู่ในทุกตอนและใช้ได้ทั้งเพลง เพราะตั้งแต่เริ่มจนจบ

รักเสียงและทุกท่วงทำนอง urban zakapa

 

 

.........................................

Comment

Comment:

Tweet